Privacy policy

1. Beheer

De website www.supertiny.nl staat onder beheer van SuperTiny. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.supertiny.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b. SuperTiny zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a. SuperTiny maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan SuperTiny de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d. SuperTiny maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij SuperTiny De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

SuperTiny is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij SuperTiny

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
SuperTiny kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het beantwoorden van contact- en/of aanvraagformulieren.
1b Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan SuperTiny denkt dat het kan bijdragen tot een succesvollere branding voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan SuperTiny zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan SuperTiny verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. SuperTiny kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door SuperTiny voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.